æble

Beskæring af æbletræ

Du har sikkert flere gange hørt, at æbletræer indimellem skal beskæres, men ved du hvorfor? Faktisk er det sådan, at æbletræer og andre frugttræer fra naturens side er indrettet således, at de ikke behøver at blive beskåret. Tværtimod kan det være en stressfaktor for træet, hvis det beskæres for ofte. Derfor bør du begrænse omfanget af beskæringen.

Der er dog visse tidspunkter, hvor det er godt at beskære æbletræet, ligesom et æbletræ også kan blive alt for stort, hvis ikke du skærer det til ind imellem. Derudover kan du mindske risikoen for diverse sygdomme i træet, hvis du sørger for ind imellem at beskære det.

Find her en oversigt over æbletræer hos Plantetorvet

Find her en oversigt over æbletræer hos PlanteCenter Fyn

Beskæring af æbletræ hvornår

Når æbletræet lige er blevet udplantet, skal du sørge for at skære det til løbende de første par år. Det skal du for at få den ønskede form på æbletræet. Men du skal også beskære det for at vedligeholde det bedst muligt. Beskæring af æbletræer sikrer nemlig, at træet holder sig sundt, og det medvirker i øvrigt til, at det udvikler et passende antal frugter for dets størrelse.

Desuden vil en alt for stor og åben krone på æbletræet medføre en forhøjet risiko for svampesygdomme i træet.

Slutteligt kan et æbletræ ende med at blive så stort, at du ikke har en chance for at få fat i alle de æbler, der springer frem. Derfor er det helt utvivlsomt nødvendigt at skære det til ind imellem.

Du må dog – trods alt – ikke beskære det for ofte. Det skyldes, at hver eneste beskæring af træet føles som små sår for træet. Det stresser træet og svækker det, ligesom det desværre også kan fremme dannelsen af vanris. Vanris er lange lodrette årsskud.

æbletræer

En tommelfingerregel er derfor, at du ikke må skære mere end 1/3 af bladmassen væk. Og hvis det er nødvendigt at beskære mere end 1/3, så sørg for at gøre det af flere omgange, så æbletræet ikke stresses unødigt.

Det mest optimale tidspunkt at foretage beskæring på er om sommeren. Her er æbletræet aktivt, og beskæringen er mere skånsom for træet og bedre for dets trivsel. Det skyldes, at æbletræet producerer mere sukker om sommeren. Det betyder en højere mængde energi, og derfor har træet lettere ved at hele efter beskæringen.

Find her en oversigt over æbletræer hos Plantetorvet

Find her en oversigt over æbletræer hos PlanteCenter Fyn

Beskæring af æbletræ hvordan

Når du skal foretage beskæring af frugttræer, er der en lang række forhold, du skal være opmærksom på. Der kan desuden være lidt forskel på beskæring af træer, afhængig af hvilken type af frugttræ, opstammet træ og beplantningen i det hele, der er tale om. At beskære et æbletræ er som sådan enkelt nok, hvis blot du kender træet og er forsigtig med beskæringen.

Krontræer skal for eksempel beskæres så lidt som muligt, så kronen kan få den smukke, store og ønskede form. Derfor skal du fjerne de grene, du ikke ønsker skal være der, inden de bliver alt for store og forvolder skade på træet. Du skal således skabe en så stor stamme som muligt og herefter lade træet stå, som det er. Nøjes eventuelt med 3-4 fire store hovedgrene og beskær æbletræet derfra. Krontræer skal helst ikke beskæres omkring tidspunktet for løvfald, blomstring eller udspring, da træet her trækker på de store sukkerdepoter og dermed hele dårligere efter en beskæring.

Beskæring af gammelt æbletræ kan volde lidt udfordringer, da træet har sværere ved at hele, jo ældre det er. Her skal du derfor være ekstra varsom og sørge for ikke at beskære mere end allerhøjst nødvendigt.

Hvis du skal beskære et Filippa æbletræ, skal du så hurtigt som muligt fjerne de mange små skud, hvor beskæringen er sket. Brug desuden få store klip i stedet for mange små, ligesom du helst skal beskære lodrette grene frem for de vandrette.

Har du et søjleæbletræ, er beskæringen også lidt anderledes. Her skal du blot skære eventuelle sidegrene tilbage på søjle æbletræerne. Søjle æbletræet er nemlig udviklet særligt til dem, der gerne vil dyrke æblerne i potter eller krukker.

Når du beskærer dit æbletræ, skal du starte ved grengraven – det vil sige det sted, hvor grenen udspringer fra stammen. Det sikrer en god helingsproces hos træet. Du må endelig ikke beskære for langt væk fra grenkraven eller midt i grenkravet, så såret efter beskæringen så ikke vil hele.

Fjern desuden gerne nogle enkelte af de grene, der skygger for solen, så alle grenene på æbletræet får præcis den mængde varme og sol, de har brug for.

Det kan også være en fordel at foretage udtynding af æbletræet, hvis frugterne sidder tættere end 10 cm fra hinanden. Sørg for at ryste træet forinden, så alle de syge og dårlige æbler falder ned. Dermed kan du bedre vurdere, om træet har brug for udtynding. Det kan i samme forbindelse eventuelt være nødvendigt at foretage en kraftig beskæring af æbletræet.

Har du det omvendte problem – det vil sige, at æbletræet ikke producerer nok æbler – kan du foretage podning af æbletræer og være med til at påvirke produktionen af æbler.

De vigtigste grunde til at beskære æbletræer ligger blandt andet i at forme træet og sikre flest mulige vandrette grene, så der kan dannes blomsterknopper. Et andet formål med beskæring er desuden at sikre, at der kommer nok lys og varme på alle grene og får fjernet syge eller visne grene. Desuden vil du ved en beskæring kunne få gang i gamle æbletræer igen og sikre, at æbletræerne får en passende størrelse.

Find her en oversigt over æbletræer hos Plantetorvet

Find her en oversigt over æbletræer hos PlanteCenter Fyn

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *